2016 yılında Tofaş, 14,2 milyar TL satış geliri ve %11,1 yurt içi pazar payı ile otomotiv sektörü içerisindeki yerini sağlamlaştırmıştır.

OPERASYONEL GÖSTERGELER 2015 2016
     
Yurt Dışı Satışlar (bin TL) 5.729.275 9.839.301
Yurt İçi Satışlar (bin TL) 4.121.142 4.291.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (bin TL) 70.306 105.629
Kümülatif Üretim Hacmi (adet) 278.252 383.491
Satışlar (adet) 296.812 392.027
     
FİNANSAL GÖSTERGELER (BİN TL) 2015 2016
     
Toplam Aktif 9.866.566 11.829.708
Özsermaye 2.582.291 2.957.451
Satış Gelirleri 9.920.723 14.235.951
FAVÖK 1.062.668 1.366.148
Vergi Öncesi Kâr 617.987 797.936
Net Kâr 830.801 970.228