Tofaş insan kaynakları politikasının odağında, faaliyetlerine en uygun nitelikli insan gücünü istihdam etmek bulunmaktadır.

Tofaş; insan kaynağını, tecrübe ve yaratıcılıkları ile gelişen rekabet koşullarına hızlı uyumun sağlanması ve liderlik için itici güç olarak kabul etmektedir.

Tofaş insan kaynakları politikasının odağında, faaliyetlerine en uygun nitelikli insan gücünü istihdam ederek, çalışanlarına yüksek motivasyon sağlayacak altyapıyı oluşturmak yer almaktadır.

2016 yılsonu itibarıyla Tofaş'ta 8.524'ü saat ücretli ve 1.673'ü aylık ücretli olmak üzere 10.197 kişi çalışmaktadır.

ÇALIŞAN SAYISI  
Aylık Ücretli 1.673
Saat Ücretli 8.524
Toplam 10.197
   
CİNSİYETE GÖRE ÇALIŞAN DAĞILIMI  
Erkek (Aylık Ücretli) 1.342
Kadın (Aylık Ücretli) 331
Erkek (Saat Ücretli) 7.984
Kadın (Saat Ücretli) 540
   
ÇALIŞANLARIN YAŞ ORTALAMASI  
Aylık Ücretli 35,9
Saat Ücretli 30,3
Toplam 31,2

İŞE ALMA PROSEDÜRLERİ

Tofaş, işe alımlarda kişilik envanteri, yetkinlik bazlı mülakat, yabancı dil sınavı, teknik mülakat, rol gereği analiz, sunum, referans kontrolü gibi en doğru ve işe en uygun adayı seçmeye yardımcı olacak teknikleri kullanmaktadır. Bu yöntem kişilerin teknik becerilerinin yanı sıra davranış eğilimleri, iş yapış biçimleri ve kurum kültürüne uyumlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinilmesini sağlamaktadır.

Tofaş, işe alım sürecinde boş pozisyona yönelik ilanın, aynı zamanda iç ilan sistemiyle tüm Koç Topluluğu şirketlerinde görünür olmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, nitelikli adaylara ulaşmak için üniversitelerin kariyer günlerine katılım, projeli stajyer programı ve Hack-Auto gibi fonksiyon ihtiyaçlarına özel işe alım etkinlikleri de bu sürecin bir parçasıdır.

TOFAŞ AKADEMİ

Çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla faaliyet gösteren Tofaş Akademi, tüm değer zincirinin eğitim ve gelişim yönetimini bir çatı altında toplamaktadır. Teknik ve davranışsal sınıf eğitimlerinin %61'i iç kaynaklar tarafından verilmektedir.

2016 yılında da sektördeki bir ilk olan, otomotiv satışı konusunda meslek edindirmeye yönelik gelişim programı Satış Akademisi hayata geçirilmiştir. 8.400 kişilik bir başvuru arasından mülakatlarla seçilen 35 adaya, iki haftalık program kapsamında eğitim verilmiştir. Programın ardından bayi staj programı düzenlenmiş ve katılımcılar mezun olmaya hak kazanmıştır.

Aylık Ücretli Çalışanlara Verilen Eğitim
Sınıf Eğitimi Organizasyonu 5.076 kişilik
Bireysel Gelişimi Destekleyecek Uzaktan Eğitim 4.904 adet
Sağlanan Toplam Eğitim 48 adam/saat
   
Saat ücretli çalışanlara verilen eğitim
Sınıf Eğitimi Organizasyonu 7.686 kişilik
Bireysel Gelişimi Destekleyecek Uzaktan Eğitim 70 adet
Sağlanan Toplam Eğitim 66 adam/saat
   
İş ortaklarına verilen eğitim
75 Tedarikçinin 693 Çalışanına 620 saat Teknik Sınıf Eğitimi
5.240 Bayi Sahibine Teknik ve Davranışsal Sınıf Eğitimi

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Tüm Tofaş çalışanlarını kapsayan Performans Yönetim Sistemi, performans ve gelişim odaklı kültürü destekleyecek biçimde uygulanmaktadır. Performans Yönetim Sistemi'nin en önemli iki temel yapı taşı, hedefler ve davranışsal yetkinlikler olarak belirlenen "Liderlik Prensipleri"dir. Hedefler sene başında belirlenmekte, gelişim planlarıyla birlikte yılda en az bir kere gözden geçirilmektedir. 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme yaklaşımı ile de çalışanlar, yöneticilerine ve iş arkadaşlarına Liderlik Prensipleri ile ilgili geribildirim verme imkanı bulmaktadır.

MADDİ VE SOSYAL HAKLAR

Koç Topluluğu şirketlerinde çalışmaya başlayan her beyaz yakalı çalışan işe girişte Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na üye olmaktadır.

Tahsil edilen kesenekler menkul ve gayrimenkul yatırımlarında değerlendirilmektedir. Değerlendirilen kesenekler emeklilik veya üyeliğin sona ermesi halinde toptan ödeme ya da emekli ikramiyesi şeklinde geri ödenmektedir. Ayrıca Vakıf üyeleri ve emekliler, eşleri ve çocukları da dahil olmak üzere, sağlık sigortası, mesken edinme ve belirli ihtiyaçların karşılanması için finansman desteği ve vefat, hastalık sebebiyle çalışamama ve kısmi maluliyet hallerinde risk teminatı gibi sosyal haklardan da faydalanmaktadırlar.

1 Haziran 2016 tarihi itibarıyla tüm saat ücretli Tofaş çalışanları, %100 şirket katkısı ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamına dahil edilmiştir. Çalışanlar tercihe göre eş ve çocuklarını da sigortaya dahil edebilmektedir.

Kadın istihdamını artırmak ve kadınların iş-özel hayat dengesinin sağlanmasına katkı amacıyla 2016 yılında Kreş Yardımı uygulaması başlatılmıştır.

Tofaş 2011 yılında başlattığı "Tofaş'tan Öğrenime Bir Destek Daha" isimli çalışan çocukları için burs uygulamasından bugüne kadar 1.147 kişi yararlanmıştır.

Kadın istihdamını artırmak ve kadınların iş-özel hayat dengesinin sağlanmasına katkı amacıyla 2016 yılında Kreş Yardımı uygulaması başlatılmıştır. Uygulamadan 2016 yılsonuna kadar 242 kadın çalışan faydalanmıştır.

Engelli çalışanlara yönelik bir günlük askerlik uygulaması 2016 yılında da hayata geçirilmiştir.

Tofaş, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 01.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15.12.2014 tarihinde imza edilen grup toplu iş sözleşmesine tabidir. Üç yıl süreli olan yürürlükteki sözleşme, 31.08.2017 tarihinde sona erecektir.

Tofaş'ın 31.12.2016 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 170.302 bin TL'dir ve tamamı için karşılık ayrılmıştır. Çalışanlara yasal mevzuat kapsamında sosyal haklar düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Tofaş Ar-Ge Merkezi istihdamında, yüksek lisans ve doktora eğitimi almış personele öncelik verilmektedir. Ar-Ge Merkezi'nde çalışan yüksek lisans ve doktoralı personel sayısı 146'ya yükselmiştir.

Tofaş bu kapsamda Uludağ Üniversitesi ile ortak yürütülen Otomotiv Yüksek Lisans Programı'nı desteklemektedir. Söz konusu programda konularında deneyimli altı Tofaş personeli; Taşıt Mekaniği, otomotiv tasarım, imalat ve proje yönetimi (doktora), otomotiv mühendisliğine giriş (lisans), taşıt tasarımı alanında ders vermektedir. 2016 yılı itibarıyla 14 Tofaş çalışanı yüksek lisans programına, üç Tofaş çalışanı da doktora programına devam etmektedir.

Tofaş çalışanlarının gönüllülük esasıyla oluşturdukları 15 kulüp ve 10 spor dalındaki takımlar faaliyetlerini aktif olarak sürdürmektedir.

SOSYAL FAALİYETLER

Tofaş Fabrikası'nda bulunan sosyal tesisler, tüm çalışanlara, eşleri ve çocuklarıyla birlikte kullanım olanağı sunmaktadır. Tesisler ayrıca çalışanlara özel günlerde ve organizasyonlarda bir araya gelme fırsatı yaratmaktadır. Mustafa V. Koç Spor Salonu içerisinde yer alan fitness salonu da, Tofaş çalışanlarının hizmetine açılmıştır. Tofaş Spor Kulübü, çalışan çocukları için yüzme, basketbol, futbol yaz okulları açarak çocuklar için de spor olanakları sağlamaktadır.

İstanbul Genel Merkez'de de bütün çalışanların kullanımına açık bir spor salonu bulunmaktadır. Hem Tofaş Fabrikası'nda hem de Genel Merkez'de verilen genel sağlık hizmetlerine ek olarak, randevulu diyetisyen hizmeti sunulmaktadır.

Tofaş çalışanlarının gönüllülük esasıyla oluşturdukları 15 kulüp ve 10 spor dalındaki takımlar faaliyetlerini aktif olarak sürdürmektedir. Sosyal faaliyet toplulukları, konser, sergi, gösteri ve konferans gibi yılda ortalama 200 kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinliklere her yıl 50 binin üzerinde çalışan ve onların yakınları katılmaktadır.

İki yılda bir İtalya'da FCA şirketleri arasında "Fiat GAMES" adı ile beş ayrı branşta düzenlenen yarışmalarda Tofaş takımları başarılı performanslar sergilemektedir. Tofaş atletizm takımı, FCA şirketleri arasında gerçekleştirilen CorriFiat Atletizm Müsabakaları'nda her yıl başarılı sonuçlar elde etmektedir.

Tofaş çalışanlarının futbol, voleybol, basketbol, tenis, bowling, satranç, yüzme, atletizm ve yelken takımları Koç Spor Şenliği'nde ve şirketler arası organizasyonlarda yer almayı sürdürmüştür. Şirket içi turnuvalar da, çalışanlarca büyük ilgi görmektedir.