Tofaş, çevre ve iklim sorumluluğu bilincinin değer zincirinin bütününe yaygınlaştırılması için çalışmaktadır.

DÜNYANIN YÜZLEŞTİĞİ EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliği, günümüzde dünyanın yüzleştiği en önemli sorunların başında gelmektedir. Çevresel sosyal ve ekonomik riskler üretme potansiyeline sahip bu durumun engellenmesi, ilgili tüm aktörlerin kapsamlı ve bütüncül bir karşılık vermesi gerekmektedir.

Bilim adamlarının genel kanaati, iklim değişikliği sorununa büyük ölçüde insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yol açtığı yönündedir. Bu durum karşısında dünya genelinde tedbirler alınmaya, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik kontrol mekanizmaları ve yasal düzenlemeler oluşturulmaya başlanmıştır. Söz konusu sorunun giderilmesi yönünde otomotiv sektörünün de üzerine düşen görevleri tespit ettiği, sektörel örgütler nezdinde konunun ele alındığı ve üreticilerin sorumluluk anlayışıyla çalışmalarını yürüttüğü gözlemlenmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNTEMLERLE KALICI ÇÖZÜMLER

Tofaş, paydaşlarının bu kapsamdaki en önemli beklentisinin, üretim ve diğer faaliyetlerin yanı sıra daha düşük emisyon değerlerine sahip ya da alternatif yakıtların kullanıldığı araçlar geliştirmek ve bir insan hakkı olan seyahat özgürlüğü ve taşımacılık operasyonlarının daha sürdürülebilir yöntemlerle gerçekleştirilmesine yönelik araçlar üretmek olduğunun bilincindedir.

Diğer taraftan Tofaş iklim değişikliğini, emisyon limitleri gibi yasal düzenleme boyutu, hava şartlarındaki radikal değişiklikler gibi fiziki ve operasyonel boyutu ve emisyon ticareti gibi finansal boyutu bulunan bir alan olarak değerlendirmektedir. Şirket ayrıca tüm bu boyutların ortaya çıkarabileceği risklere, kurumsal risk yönetimi kapsamında erken yanıtlar oluşturarak fırsatlar doğurmayı amaçlamaktadır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE KONUSUNDA ÇALIŞMALAR

Tofaş, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki sorumluluğunu yerine getirmek ve paydaşlarının beklentilerini karşılamak üzere detaylı çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda;

  • En önemli Ar-Ge ve üretim merkezlerinden biri olarak, FCA'nın ürün stratejileri doğrultusunda hayata geçirdiği konvansiyonel motorlu araçlarda verimliliğin artırılmasına; doğal gaz ve biyoyakıt gibi alternatif yakıt sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına; elektrikli ve hibrid araçların geliştirilmesi çalışmalarına destek verilmektedir.
  • Üretim tesislerinde enerji verimliliği artırılarak üretim kaynaklı sera gazı emisyonları azaltılmaktadır.
  • Lojistik operasyonlarında verimliliği yükseltmeye odaklı çalışmaları yürütülmektedir.
  • Tedarikçi ve bayi gelişim çalışmaları ve müşteri bilgilendirme hizmetleri aracılığıyla, çevre ve iklim sorumluluğu bilincinin değer zincirinin bütününe yaygınlaştırılması için çalışılmaktadır.