Güvenli çalışma alanları ve sürdürülebilir iş güvenliği kültürü, Tofaş'ın önceliğidir.

Dünya Klasında Üretim (WCM) yönetim modelinde iş sağlığı ve güvenliği, en önemli unsur olarak ilk sırada yer almaktadır. Tofaş fabrikası, bu kapsama giren birçok konuda FCA bünyesinde örnek olarak gösterilmekte ve fark yaratan uygulamalarının incelenmesi amacıyla pek çok firma tarafından sıkça ziyaret edilmektedir.

Dünya Klasında Proaktif ve Yalın İş Güvenliği yaklaşımını benimseyen Tofaş, güvenli çalışma alanlarıyla sürdürülebilir iş güvenliği kültürü yaratarak, işletme sınırları dahilindeki tüm insan kaynağını yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlamaktadır.

İSG kültürü

  • Sadece çalışanlarının değil, aynı zamanda tedarikçi, stajyer, ziyaretçi ve müteahhit firma personelinin de İSG kültürünü üst düzeye çekmeyi amaçlayan Tofaş, bu amaçla;
  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin bütün çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
  • Risk değerlendirmesi ve risk düzeyi azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir ''sıfır iş kazası'' hedefine ulaşmayı

taahhüt etmektedir.

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefi

Tofaş, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetim sistemi ile sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflemektedir. Dünya Klasında İş Güvenliği faaliyetlerine başlandığından bu yana Kayıp Günlü Kazalanma (LTA) frekansı %96 oranında azaltılmıştır.

2016 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda 6.966 Tofaş çalışanına, 55.460 saat eğitim verilmiştir. Ayrıca yıl içinde Tofaş'a gelen 18.180 ziyaretçi, alt yüklenici ve müteahhit personeli 4.618 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almışlardır.

Tofaş'ın iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, MESS tarafından iki yıl üst üste büyük ödül olan "Altın Eldiven"e hak kazanmıştır.

Yıl içerisinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinden bazıları aşağıdadır:

İş Güvenliği Simülasyon Eğitim Alanı (DOJO): Çalışma alanındaki risklerin, kurulan ekipmanlar ve simüle edilmiş istasyonlar yardımıyla çalışanlara gösterilerek eğitilmeleri amaçlanmıştır. Bu yöntem Gövde, Montaj, Boya, Pres ve Süspansiyon üretim alanlarında etkin biçimde kullanılmaktadır. 2016 yılı DOJO eğitimleri 10.400 saat olarak gerçekleşmiştir.

Müteahhit Firma Yönetim Prosedürü: Oluşturulan 29 adet talimat ve buna bağlı formlarla, müteahhit çalışmalarının proaktif olarak ele alınması, çalışma başlamadan önce tüm kuralların belirlenerek daha sağlıklı yapılması ve denetimi amaçlanmaktadır.

İş Güvenliği Drama Eğitimi: Rutin olmayan işlerde güvensiz davranışların sıfırlanabilmesi ve iş güvenliği kültürünün güçlendirilmesi amacıyla kullanılan interaktif bir drama eğitim yöntemidir.

Dikkat ve Algı Testi (Viyana Test): Bu test yardımıyla, özellikle iş makinesi operatörlerinin, bakım personelinin, kalite kontrol personelinin ve test şoförlerinin; dikkat, algı, konsantrasyon ve motor becerilerinin ölçümü hedeflenmektedir.

İş Güvenliği Kaptanı: Sekiz-15 kişiden oluşan yalın takımlarda bir hafta boyunca iş güvenliği sorumluluğunun mavi yakalı çalışanlar tarafından üstlenildiği bir uygulamadır. Görevlendirilen kaptanlar, görev süreleri boyunca kendilerine özel hazırlanan şapka ve kol bantlarını taşıyarak, bir yandan işlerini yapmakta, diğer yandan da muhtemel çalışma alanı uygunsuzluklarını ve güvensiz davranışları gözlemlemektedirler.

Takım Flamaları: Üretim takımlarının çalışma alanlarına, iş güvenliğiyle ilgili flamalar asılmaktadır. Herhangi bir iş kazası gerçekleşmemiş olan takımın flaması mavi, gerçeklemişse turuncu renklidir.

Tofaş'ın bu alandaki çalışmaları, MESS tarafından düzenlenen yarışmada 2015 ve 2016 yıllarında art arda şirketler kategorisinde "Altın Eldiven", bireysel kategoride "Altın Öneri" olmak üzere iki ödülün sahibi olmuştur.