WCM (Dünya Klasında Üretim) kapsamında FCA dünyasında "Altın Seviye"ye erişen ilk üç fabrikadan biri olan Tofaş, müşteri memnuniyetini merkeze almaktadır.

Tofaş, müşteri memnuniyetini merkeze alan bir kalite kültürüne sahiptir. Çalışanların kalite yönetimine katılımını ve gelişimini de ilke edinen Şirket, bu alandaki çalışmalarıyla dünya klasında üretimde rekabet avantajı sağlamaktadır.

Tofaş, tüm ürün ve hizmetlerinin kalite seviyesini geliştirmek ve en rekabetçi düzeye yükseltmek için çalışmaktadır. Değişen ve gelişen müşteri beklentilerine göre Şirket'in kalite yönetim sistemi düzenli olarak güncellenmekte ve geliştirilmektedir.

WCM (DÜNYA KLASINDA ÜRETİM)

WCM (World Class Manufacturing - Dünya Klasında Üretim) metodolojisi, üretimde rekabet gücünü sistematik biçimde iyileştirmek ve geliştirmek için kullanılmaktadır. Metodoloji temel olarak iş güvenliği, kalite, maliyet, teslimat ve çevre konularına odaklanarak her birinde "sıfır"a ulaşmayı hedeflemektedir: sıfır iş ve çevre kazası, sıfır kalite hatası ve sıfır kayıp.

FCA bünyesinde endüstriyel alandaki standartları dünya klasına yükseltmek amacıyla 2006 yılında başlatılan WCM programı, bugün dünya çapında 210 FCA fabrikasında ve 370 tedarikçisinin fabrikalarında uygulanmaktadır.

2006 yılında WCM çalışmalarına başlayan Tofaş, "En Hızlı İlerleyen Fabrika" ödülünün ardından, 2009'da Gümüş Seviye'ye ulaşan ilk Fiat fabrikası olmuştur. 2013'te gerçekleşen denetim sonucunda FCA dünyasında "Altın Seviye"ye erişen ilk üç fabrikadan biri olan Tofaş, 2016 yılında 76 puana ulaşarak gelişimini devam ettirmiştir.

WCM yolculuğu boyunca üretim standartlarını sürekli yükseltmeye odaklanan Tofaş, Altın Seviye'ye gelirken iş kazalarını, dış kalite göstergelerini, üretkenliğini ve makine arızalarını önemli miktarlarda iyileştirmiştir. Bütün bu iyileştirmeler, sistematik yaklaşım ve çalışanların katılımıyla gerçekleşmiştir. 2016 yılı içerisinde Tofaş'ta çalışan her operatör, ortalama 24 adet öneri vermiştir.

Tofaş, Dünya Klasında Tedarikçi (WCS) programı kapsamında 2009 yılından bu yana WCM metodolojisinin tedarikçilerinde de uygulanmasına önderlik etmektedir. Çalışmalar 2016 sonu itibarıyla 24 tedarikçi ile sürdürülmektedir.