TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye   500,000,000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)   277,265,506
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi    
    SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 797,936,000 387,799,551
4. Vergiler ( - ) -172,292,000 1,458,439
5. Net Dönem Kârı ( = ) 970,228,000 386,341,112
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )    
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )    
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 970,228,000 386,341,112
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 8,964,187  
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 979,192,187  
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı    
  - Nakit 350,000,000 25,000,000
  - Bedelsiz    
  - Toplam 350,000,000 25,000,000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0  
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı    
  - Yönetim Kurulu Üyelerine,    
  - Çalışanlara    
  - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0  
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı    
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 325,000,000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 32,500,000 32,500,000
17. Statü Yedekleri    
18. Özel Yedekler    
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 587,728,000 3,841,112
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe 0 0
  GRUBU TOPLAM DAĞITILAN
KÂR PAYI
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI /
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KÂR PAYI
    NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%)
NET A (Gerçek kişi)    693,795   0.07 0.5950 59.50
A (Tüzel kişi) 131,679,670   13.57 0.7000 70.00
D 112,621,515   11.61 0.5950 59.50
E 72,256,970   7.45 0.5950 59.50
TOPLAM 317,251,951 0 32.70    

(1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
(2) Sermayenin %37,62'sini temsil eden A Grubu paylar tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan stopaj uygulanmayacaktır. Sermayenin % 0,23'ünü temsil eden A Grubu paylar ise tam mükellef gerçek kişilere ait olduğundan % 15 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 0,5950 TL net temettü ödenecektir.
(3) D Grubu paylarının tamamı dar mükellef tüzel kişilere ait olduğu dikkate alınarak %15 stopaj uygulanmıştır.
(4) E Grubu halka açık paylarının tamamının gerçek kişilere ait olduğu varsayılarak % 15 stopaj uygulanmıştır.