Tofaş hissesinin 2016 yılı ortalama değeri, BİST-100'e ve Sınai Endeksi'ne göre daha yüksek performans sergilemiştir.

KURUMSAL YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİ

Tofaş Kurumsal Yatırımcı İlişkileri departmanı, üst yönetimin de katılımı ile yıl içinde açıklanan tüm çeyreklere ait finansal sonuçların sunumu için bir tanesi Genel Müdürlük'te fiziki olarak ve web-yayını ile, üç tanesi ise web-yayını ile internet ortamında yayınlanan toplam dört adet analist toplantısı düzenlemiştir.

Analist toplantılarının dışında şirket ziyaretleri, tele-konferans, yurt içi ve yurt dışı yatırımcı konferansları ve yurt dışı roadshow yolu ile toplam 227 adet kurumsal yatırımcı ve 113 adet finansal analist toplantısı olmak üzere toplam 340 toplantı gerçekleştirilmiştir.

Yıl içinde dört adet yurt dışı yatırımcı konferansı, üç adet yurt içi yatırımcı konferansı ve bir adet yurt dışı roadshow'a katılım sağlanmıştır. Ayrıca analist ve yatırımcılarla 43 adet tele-konferans aracılığıyla toplantı yapılmıştır.

HİSSE PERFORMANSI

Tofaş hissesinin 2016 yılı ortalama değeri, 2015 yılı ortalama değerine göre %31,1 artış göstererek, aynı dönemde ortalama %-4,2 oranında değer kaybeden BİST-100'e göre ise daha yüksek performans sergilemiştir.

Tofaş'ın geçmiş dönem temettü ödemeleri aşağıdaki gibidir.

Milyon TL 2012 2013 2014 2015 2016/Ö
Net Kâr 448 434 574 831 970
Temettü 480 325 485 365 350
Temettü/Net Kâr (%) 107 75 85 44 36

Tofaş yönetiminin 2016 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı teklifi ise toplam 350 milyon TL tutarında olup, 2016 yılı net kârı üzerinden %36 temettü ödeme rasyosuna işaret etmektedir.

TOFAŞ'IN HALKA AÇIK OLAN KISMINDAKİ YABANCI PAYI GELİŞİMİ (%)

Tofaş hissesi yabancı yatırımcı payı 2016 yılı sonunda %86 olarak gerçekleşmiştir. Tofaş bu oranla Koç Grubu şirketleri arasında ikinci en yüksek yabancı hissedar oranına sahip şirkettir. Aynı dönemde BİST yabancı yatırımcı payı ise %63 olmuştur.

KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ İLETİŞİM:

Tofaş'ın resmi yatırımcı ilişkileri sayfasına yandaki internet adresinden ulaşılabilmektedir. Yılın her çeyreği açıklanan finansal sonuçların yorumlanmasına ilişkin Analist Sunumları, aylık olarak güncellenen yatırımcı sunumları, finansal raporlar, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine ilişkin takvim ve yatırımcılar için önem arz eden diğer önemli bilgiler bu internet adresinden takip edilebilmektedir.

Türkçe Yatırımcı İlişkileri İnternet sayfası:
http://www.tofas.com.tr/tr/yatirimci/Pages/HisseSenedi.aspx
İngilizce Yatırımcı İlişkileri İnternet sayfası:
http://www.tofas.com.tr/en/investor/Pages/StockandStockExchangeMarketInfo.aspx

Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Departmanı:

Münir Emre ERTÜRK
Bütçe Planlama, Ticari Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Budget Planning, Commercial Control and Investor Relations Manager
Telefon: +90 212 275 3390 Dahili: 2751
E-Posta: emre.erturk@tofas.com.tr

Pırıl US
Finansal Risk ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Financial Risk & Investor Relations Specialist
Telefon: +90 212 275 3390 Dahili:2727
E-Posta: piril.us@tofas.com.tr

* Tofaş Yatırımcı İlişkileri Departmanı personelinin, Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı bulunmaktadır.