Tofaş, Türkiye'nin beşinci büyük sanayi kuruluşu olarak yarattığı istihdam, katma değer ve ihracat girdisi ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Değerli hissedarlarımız,
Kıymetli iş ortaklarımız,
Tofaş Ailesi'nin sevgili üyeleri,

Dünya genelinde son derece önemli ekonomik ve politik gelişmelerin yaşandığı ve küresel piyasalarda belirsizliğin hakim olduğu bir yıl geçirdik. 2016 yılında, küresel siyasi gündemin temel odağında ise ABD başkanlık seçimleri ve Birleşik Krallık'taki 'Brexit' referandumu yer aldı.

Ülkemizde Temmuz ayındaki hain darbe girişimi siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçti. Art arda gerçekleşen terör saldırıları, toplumsal hafızamızda acı izler bıraktı. Türkiye 2016 yılını, finansal piyasalarda artan hareketlilik ve yükselen jeopolitik risklerin gölgesinde geçirdi.

Yurt dışında ve yurt içindeki beklenmedik gelişmelere maruz kalan Türkiye ekonomisi zorlu süreçlerden geçmesine rağmen, dinamik özel sektörü ve güçlü kamu maliyesinin etkisiyle dirençli bir duruş sergiledi. Bununla beraber büyümedeki yavaşlama, artan işsizlik oranları ve piyasalardaki dalgalanmalar 2017 yılında da iş dünyasının gündemini belirleyecek başlıca konulara işaret etmektedir. Hayata geçirilen ekonomik teşvik paketi, varlık barışı ve KOBİ'lere kaynak sağlanmasını öngören programların, ülkemizde ekonomik aktivitenin canlandırılmasını destekleyici nitelikte olduğu görülmektedir.

Otomotiv endüstrisi, istihdamdaki ve ihracattaki payının yanı sıra; yüksek teknolojili ve katma değerli üretim kapasitesi ile bugün geldiği noktada Türkiye sanayisinde stratejik bir öneme sahiptir. Endüstride toplam üretim bir önceki yıla kıyasla %9, otomobil üretimi ise %20 artış kaydetmiştir. Tofaş üretimde sergilediği %38'lik artış ve üretim kapasitesinden aldığı güçle sektörün lideri olarak konumlanmıştır.

Aynı zamanda ülkemiz ihracatının lokomotifi addedilen otomotiv sektörü 2016 yılında 1,96 milyar ABD doları değerinde dış ticaret fazlası yaratmıştır. Türkiye toplam ihracatının sabit kaldığı 2016 yılında otomotiv sektörünün toplam ihracatı %13 artış kaydederek 24 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Toplam ihracattan %16,8 oranında pay alan otomotiv sektörü sağladığı net katkı ile ülkemiz ihracatında kilit önemdedir. Tofaş gerçekleştirdiği rekor seviyedeki ihracat adetleriyle 1 milyar ABD doları dış ticaret fazlası yaratarak sektörün sağladığı katkının yarısını tek başına gerçekleştirmiştir.

Toplam ihracatının %84'ünü Avrupa ülkelerine gerçekleştiren Tofaş, 2016 yılında Avrupa otomotiv pazarındaki genişlemeden olumlu etkilenmiştir. Avrupa genelinde binek otomobil pazarı %6,5, hafif ticari araç pazarı ise %11,6 oranında büyüme kaydederken, her iki klasmanda da üretim yapan tek Türk firması olan Tofaş, %60,8 oranında bir ihracat artışıyla Avrupa pazarındaki büyümenin çok üzerinde bir başarı göstermiştir.

Böylelikle Tofaş, 2016 yılında Türk otomotiv sanayisinde en büyük üretici ve lider ihracatçı olarak konumlanmıştır. Tofaş, 400 bin araçlık üretim kapasitesi ve 10 bini aşkın çalışanıyla Türkiye'nin beşinci büyük sanayi kuruluşu olarak yarattığı istihdam, katma değer ve ihracat girdisi ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Tofaş'ın 2016 yılında sergilediği yüksek ivmeli büyümede Fiat Egea model ailesinin payının önemli boyutta olduğunu görüyoruz. Türkiye'de geliştirilip üretilen, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulduğu andan itibaren beklenenin üzerinde bir talep yaratan Fiat Egea'nın üretim kapasitemizin sınırlarını zorlayan güçlü performansı, Tofaş adına bir kilometre taşı olmuştur. Tofaş Fiat Egea'nın bu sıra dışı başarısı aldığımız isabetli yatırım kararının somut göstergesidir. Toplam 1 milyar ABD doları tutarında büyük bir yatırımla hayata geçirilen Fiat Egea Projesi kapsamında 2023 yılına kadar 1,5 milyon adet üretim ve 10 milyar ABD doları ihracat planlıyoruz.

Tofaş'ın geçtiğimiz başarılı dönemdeki en büyük kazancının, ürün geliştirme ve üretim alanındaki yetkinliklerinin uluslararası seviyeye taşınması olduğu kanaatindeyim. Bu performansın Tofaş'ı üretim ve Ar-Ge üssü konumunu kuvvetlendirdiğini ve küresel arenada etkili bir şirket haline getirdiğini görmekten büyük memnuniyet duymaktayız. Fiat Egea'nın Dodge Neon markasıyla Amerika kıtasına ihracatı ile birlikte Tofaş Bursa Fabrikası'nda üretimi gerçekleştirilen global marka sayısı da yediye çıkmış oldu.

Güçlü bir üretici ve distribütör konumunda bulunan Tofaş'ın, 2016 yılında, yurt içinde de temsil ettiği Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari, Maserati markalarıyla iç pazardaki payı %11,1 olarak gerçekleşmiştir.

Tofaş'ın gelişimi ve bugünkü uluslararası başarıları, Koç Grubu ile Fiat Chrysler Automobiles arasındaki 48 yıllık güçlü ortaklığın ve karşılıklı güven ve iş birliğinin çok önemli bir göstergesidir.

FCA'nın dünyadaki üç stratejik üretim üssünden biri haline gelen Tofaş, aynı zamanda Grubun Avrupa'daki ikinci büyük Ar-Ge merkezidir. Cirosunun %3'ünü Ar-Ge yatırımlarına ayıran Tofaş, Grup fabrikaları içerisinde referans niteliğinde bir üretim merkezi olarak gösterilmektedir.

Tofaş'ın, 2017 yılında da hissedarları, müşterileri ve yatırımcıları için değer yaratmaya devam edeceğine kaniyim. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için üretmeye, yatırım yapmaya ve istihdama odaklanarak daha güçlü bir Türkiye ideali için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Tofaş'ın bu üstün başarısında katkısı olan çalışanlarımıza, bayilerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunar; 2017 yılının memleketimize ve dünyaya barış, huzur ve daha müreffeh günler getirmesini dilerim.

Saygılarımla,

Ömer M. Koç
Yönetim Kurulu Başkanı